Piața Progresul Piața Sudului Piata Apărătorii Patriei Complex Progresul

Piața Progresul

Mai mult

Piața Sudului

Mai mult

Piata Apărătorii Patriei

Mai mult

Complex Progresul

Mai mult

26.11.2018 - Anunt publicitar inchiriere spatii comerciale

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea spatiilor comerciale din pietele aflate in administrarea directa, incepand cu data de 24.12.2018. Documentatia de licitatie poate fi procurata de la sediul Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 din Soseaua Giurgiului nr. 109A Sector 4, incepand din data de 12.12.2018, ora 10.00, dupa achitarea pretului aferent caietului de sarcini.

Persoana de contact: Tufenaru Dumitru, telefon 0760555014.

Director,
Dinu Marian-Geani

04.06.2018 - Anunț publicitar

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 organizează licitație publică deschisă cu strigare, pentru închirierea spațiilor comerciale din piețele aflate în administrarea instituției, începând cu data de 27.06.2018.

Documentația de licitație poate fi procurată de la sediul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 din Soseaua Giurgiului nr. 109A Sector 4, începând din data de 14.06.2018, ora 12.00 după  achitarea prețului aferent caietului de sarcini.
Data/termenul limită de depunere a documentelor aferente participării la licitație cu strigare (conform precizărilor din caietele de sarcini) este 25.06.2018, ora 12.00.

Mentionăm că termenul previzionat pentru intrarea în vigoare a contractelor de închiriere a spațiilor comerciale, obținute prin licitația publică cu strigare, este  de 10 zile de la data finalizării licitației respective, dar nu mai devreme de 24.07.2018.

Persoana de contact: Cejevschi Daniel Theodor, telefon  031.425.41.41.

 

DIRECTOR
DINU MARIAN-GEANI

16.04.2018 - Anunt inchiriere spatii comerciale din pietele aflate in administrarea directiei

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare, pentru inchirierea spatiilor comerciale din pietele aflate in administrarea institutiei, incepand cu data de 16.03.2018.

Documentatia de licitatie poate fi procurata de la sediul Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 din Soseaua Giurgiului nr. 109A Sector 4, incepand din data de 26.03.2018, ora 12.00 dupa achitarea pretului aferent caietului de sarcini.

Data/termenul limita de depunere a documentelor aferente participarii la licitatie cu strigare (conform precizarilor din caietele de sarcini) este 06.04.2018, ora 12.00.

Mentionam ca termenul previzionat pentru intrarea in vigoare a contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale, obtinute prin licitatia publica cu strigare, este  de 10 zile de la data desfasurarii licitatiei respective, dar numai devreme de 01.05.2018.

Persoana de contact: Cejevschi Daniel Theodor, telefon 031.437.06.99 sau 031.425.41.41.

5.03.2018 - Anunt pentru Servicii specifice "paza si supraveghere prin patrulare " - acord cadru pentru 36 luni

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele conditii:

1.1  Servicii specifice "paza si supraveghere prin patrulare " - acord cadru pentru 36  luni - valoare estimata 2.721.600 lei. Frecventa contractelor subsecvente: de regula contract anual, cu posibilitatea prelungirii cu pana la 4 luni;
2) Achizitia se deruleaza in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1) lit. c) din Legea 98/2016 actualizata si art. 68 alin. 2) lit. b) din acelasi act normativ
In acest sens, autoritate contractanta elaboreaza o procedura/norma proprie de achizitie, care va fi transmisa tuturor operatorilor economici interesati, odata cu celelalte documente ale achizitiei (documentatie de atribuire).
3) Termen de raspuns la prezentul anunt, respectiv de transmitere a intentiei de participare la prezenta procedura: 12.03.2018 (data primirii la destinatar).
4) Date de contract ale autoritatii contractante:
- sediu: Sosea Giurgiului nr.109 A;
- e-mail: achizitiidpgacs4@gmail.com;
- fax: 0314370698;
- persoane de contact : Cejevschi Daniel.
 5) Modalitate de transmitere a intentie de participare: prin delegat (adresa scrisa), fax, e-mail.
(Va rugam sa verificati primirea comunicarii dvs.)
 6) Data estimata de semnare (incepere) a contractului/acordului cadru: 01.04.2018