Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4

Nume documentDescarcă document
HCLS4 58 - 2004 - Hotarare privind infiintarea Directiei de Aministrare a Pietelor Sector 4, aprobarea organigramei si statului de functii al acesteia Descarcă
HCL S4 nr. 15 2013 - Tarife pentru serviciile prestate si utilizarea domeniului public dat in administrarea directiei de administrare a Pietelor Sector 4 Descarcă
HCL S4 Nr. 15 2013 - Hotarare privind completarea Anexei H.C.L. Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia Descarcă
HCL S4 Nr. 40 2013 - Hotarare pentru completarea Anexei la H.C.L. Sector 4 nr. 15/31.01.2013 privind completarea Anexei H.C.L. Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia Descarcă
HCL S4 Nr. 22 2014 - Tarife pentru parcarea situata in locatia piata progresul, aflata in administrarea directiei de administrare a Pietelor Sector4 Descarcă
HCL S4 Nr. 22 2014 - Hotarare privind completarea Hotiirarii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 71/30.10.2008 prin care s-au aprobat tarife percepute de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia Descarcă
HCLS4 Nr. 15 2015 - Hotarare privind tarif ele pentru serviciile prestate si utilizarea domeniului public aflat in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 Descarcă
HCLS4 44-2016 - Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului sectorului 4 al municipiului Bucuresti Descarcă
HCLS4 66-2016 - Hotarare privind aprobarea modelului de autorizatie de functionare, condifiile de autorizare si metodologia de eliberare a autorizafiei de funcfionare, pentru pietele de pe raza administrativ teritoriala a sectorului 4 Descarcă
HCLS4 146 - 2016 - Hotarare privind aprobarea metodologia de calcul a valorilor de pornire (prima strigare) in cadrul procedurilor de licitatie pentru spatiile comerciale aflate in administrarea directa a Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale sector 4 Descarcă
HCLS4 147 - 2016 - Hotarare privind trecerea Complexului Agroalimentar Piafa Sudului, din administrarea Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale sector 4 in administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Descarcă
HCLS4 148 - 2016 - Hotarare privind mandatarea Directorului General al Directiei Piete si Gestionare sector 4 in vederea incheierii de conventii de ocupare a spatiilor libere din piefele Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti cu institutiile subordonate Consiliului Local/ Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4. Descarcă
HCL S4 Nr. 91 2017 - Hotarare privind aprobarea numiirului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 Descarcă
HCL S4 Nr. 142 - 2017 - Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Piete si Gestionare Activitiiti Comerciale Sector 4 Descarcă
HCL S4 Nr. 180 - 2017 - Hotarare privind aprobarea Procedurii priviud modul de organizare si desfiisurare a licitatiilor publice pentru inchirierea spaµilor comerciale aflate in administrarea Direcµei Piete §i Gestionare Activitiiti Comerciale Sector 4 - Bucuresti, a caietului de sarcini precum si a modelului de contract de locatiune Descarcă
HCL S4 Nr. 142 - 2017 - Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcfii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 Descarcă
HCL S4 Nr. 216 - 2018 - Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii și Regulamentului de Organizare și Functionare ale Directiei Piete și Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 Descarcă
2019 - Hotarare privind constatarea incetarii Contractului de asociere cu participatie nr. 11803/17.09.199, revenirea Pietei Agroalimentare Norilor in administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, incepand cu data de 17.09.2019 si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF Descarcă