Poliția Piețe

Din dispoziţia Primarului Cristian Popescu – Piedone, la nivelul pieţelor agroalimentare din Sectorul 4 îşi desfăşoară activitatea Poliţia Pieţe, structură subordonată Poliţiei Locale, având ca sarcină exclusivă monitorizarea modului în care se desfăşoară activităţile comerciale.

Astfel, polițiștii locali au atribuţii în verificarea legalității activităților desfășurate pe domeniul public şi în zonele adiacente, urmărindu-se, în principal, aspecte precum:

 • desfășurarea activităţilor de comercializare şi de prestări servicii în cadrul pieţelor, numai în spaţiile şi în structurile de vânzare destinate comercializării produselor şi serviciilor de piaţă, atribuite comercianţilor/producătorilor agricoli individuali/prestatorilor de servicii de piaţă
 • organizarea acţiunilor de control, pe întreaga durată a programului de funcţionare a pieţelor, referitor la existenţa şi valabilitatea certificatului de producător şi la concordanţa dintre conţinutul acestuia şi produsele oferite spre comercializare, urmând a fi aplicate măsuri pentru sancționarea și îndepărtarea din piețe a vânzătorilor care nu posedă certificat de producător.

Totodată, reamintim că, în baza legislaţiei în vigoare, se interzice:

 • comercializarea produselor agroalimentare, de către persoane care au certificatul de producător suspendat, nevizat sau cu viză expirată
 • comercializarea produselor agroalimentare, de alte persoane decât titularul certificatului de producător sau de persoanele menționate în certificat
 • comercializarea altor produse, decât cele menționate în certificatul de producător
 • comercializarea produselor agroalimentare, de către persoane care nu au certificat de producător eliberat în condițiile HG nr.661/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Echipajele aparţinând Poliţiei Pieţe Sector 4 mai pot verifica:

 • afişarea, la locul de desfăşurare a activităţii din zona publică, de către persoane fizice sau juridice, a numelui/denumirii, iar pentru societăţile comerciale, a sediului social, aşa cum au fost înregistrate în Registrul Comerţului
 • modalitatea de afișare a prețurilor și tarifelor, a categoriei de calitate a produselor și serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de prețuri și tarife
 • termenele de valabilitate a mărfurilor comercializate ori a celor expuse în vederea comercializării
 • folosirea personalului calificat, conform normelor legale, pentru exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar și de alimentație publică
 • comercializarea produselor și serviciilor de piață menționate în autorizațiile de funcționare, urmărindu-se să nu se depășească obiectul de activitate autorizat
 • documentele de proveniență pentru mărfurile aflate la punctul de lucru
 • existenţa buletinelor de verificare metrologică pentru cântarele folosite de comercianți, interzicându-se folosirea celor care nu corespund normelor legale
 • documentele de înființare și funcționare – păstrarea acestora la punctul de lucru și afișarea la loc vizibil a autorizațiilor de funcționare (Acord de funcționare, Autorizație de funcționare, respectiv Certificat de producător, după caz)
 • produsele comercializate (să nu fie murdare, alterate sau degradate, iar sortarea acestora să nu se realizeze în incinta piețelor).
 • salubrizarea locului de vânzare, de către utilizatori, pe tot timpul desfășurării activității

„La inaugurarea noului complex <PROGRESUL>, am decis înfiinţarea POLIŢIEI PIEŢE. Un departament distinct în cadrul Poliţiei Locale Sector 4, având printre atribuţii eradicarea comerţului ambulant. Deşi fenomenul are implicaţii profund sociale, aceşti oameni confruntându-se cu situaţii materiale precare, totuşi, trebuie să înţeleagă că nu putem tolera abateri de la practicarea unui comerţ civilizat. Le urez succes poliţiştilor din pieţe şi îi asigur de fapul că, la rândul lor, vor fi permanent monitorizaţi şi vor plăti cu funcţia, în situaţia nefercită în care vor da dovada incompetenţei”.

Cristian Popescu – Piedone, Primarul Sectorului 4

CCO 8782CCO 8787