26.04.2017 - Anunt anulare procedura simplificata proprie privind achizitia de “Servicii de paza si supraveghere in pietele aflate in administrarea DPGAC Sector 4”

Prin prezenta Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 anunta anularea procedurii simplificate proprii privind achizitia de servicii de paza si supraveghere din anexa 2, “Servicii de paza si supraveghere in pietele aflate in administrarea DPGAC Sector4” publicat pe site-ul www.daps4.ro in data de 24.04.2017 si in SEAP conform anunt de publicitate nr.89106 din data de 24.04.2017.

S-a dispus anularea procedurii in urma solicitarilor de clarificari transmise de doi potentiali ofertanti la procedura de achizitie publica cu privire la modificarea valorii estimate. Procedura va fi reluata la o data ulterioara.

Director General,

Popescu Alexandru Leonte

Sef Birou Achiziţii, Investiţii, Licitaţii,

Alina POPA