7.09.2017 - Anunt inchiriere spatii comerciale din pietele aflate in administrarea directei

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare, pentru inchirierea spatiilor comerciale din pietele aflate in administrarea directei, incepand cu data de 27.09.2017. Documentatia de licitatie poate fi procurata de la sediul Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 din Soseaua Giurgiului nr. 109A Sector4, incepand din data de 13.09.2017, dupa achitarea pretului aferent caietului de sarcini.
Mentionam ca data previzionata pentru intrarea in vigoare a contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale, obtinute prin licitatia publica cu strigare, este 01.11.2017.
Persoana de contact: Marinescu Cosmin, telefon 031.437.06.99 sau 031.425.41.41.

DIRECTIA PIETE SI GESTIONARE ACTIVITATI ECONOMICE SECTOR 4

DIRECTOR,
Dan GRECU

Director adjunct,
Marian ROSESCU

Expert achizitii publice,
Cosmin MARINESCU