18.01.2018 - Anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect servicii specifice de „pompieri civili” cod CPV 75251000-0

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele conditii:
1.1 Servicii specifice „pompieri  civili” – acord cadru pentru 24 luni – valoare estimata 420.000 lei. Frecventa contractelor subsecvente: de regula contract anual, cu posibilitatea prelungirii cu pana la 4 luni;
2) Achizitia se deruleaza in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1) lit. c) din Legea 98/2016 actualizata si art. 68 alin. 2) lit. b) din acelasi act normativ
In acest sens, autoritate contractanta elaboreaza o procedura/norma proprie de achizitie, care va fi transmisa tuturor operatorilor economici interesati, odata cu celelalte documente ale achizitiei (documentatie de atribuire).
3) Termen de raspuns la prezentul anunt, respectiv de transmitere a intentiei de participare la prezenta procedura: 25.01.2018 (data primirii la destinatar).
4) Date de contract ale autoritatii contractante:
- sediu: Sosea Giurgiului nr.109 A;
- e-mail: achizitiidpgacs4@gmail.com;
- fax: 0314370698;
- persoane de contact : Marinescu Cosmin / Cejevschi Daniel.
 5) Modalitate de transmitere a intentie de participare: prin delegat (adresa scrisa), fax, e-mail.
(Va rugam sa verificati primirea comunicarii dvs.)
 6) Data estimata de semnare (incepere) a contractului/acordului cadru: 01.03.2018