04.06.2018 - Anunț publicitar

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 organizează licitație publică deschisă cu strigare, pentru închirierea spațiilor comerciale din piețele aflate în administrarea instituției, începând cu data de 27.06.2018.

Documentația de licitație poate fi procurată de la sediul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 din Soseaua Giurgiului nr. 109A Sector 4, începând din data de 14.06.2018, ora 12.00 după  achitarea prețului aferent caietului de sarcini.
Data/termenul limită de depunere a documentelor aferente participării la licitație cu strigare (conform precizărilor din caietele de sarcini) este 25.06.2018, ora 12.00.

Mentionăm că termenul previzionat pentru intrarea în vigoare a contractelor de închiriere a spațiilor comerciale, obținute prin licitația publică cu strigare, este  de 10 zile de la data finalizării licitației respective, dar nu mai devreme de 24.07.2018.

Persoana de contact: Cejevschi Daniel Theodor, telefon  031.425.41.41.

 

DIRECTOR
DINU MARIAN-GEANI