25.09.2019 - Anunț - S-a depus solicitarea pentru obținerea autorizației de mediu pentru activitatea de natură instituțional-administrativă în ceea ce privește piețele - Piața Covasna, Aleea Covasna nr. 3 bis.

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, cu sediul în Șos. Giurgiului, nr. 109A, sector 4, București, telefon: 0314254141, fax: 0314370698, informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru obținerea autorizației de mediu pentru activitatea de natură instituțional-administrativă în ceea ce privește piețele - Piața Covasna, Aleea Covasna nr. 3 bis.
Informații se pot solicita la sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii – în spatele benzinăriei LUKOIL), între orele 900-1200, de luni până vineri.
Propuneri sau contestații se pot depune la sediul A.P.M. București în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.