22.10.2019 - Anunț

Directia Piete si Gestionare Activitati  Comerciale Sector 4, cu sediul in Sos. Giurgiului, nr. 109A, sector 4, Bucuresti, telefon: 0314254141, fax: 0314370698, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea de natura institutional-administrativa in ceea ce priveste pietele - Piata Aparatorii Patriei, Sos. Berceni nr. 183 B.
Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI  din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti  in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.