09.03.2020 Anunț pentru ocuparea prin concurs a unor funcţii contractuale de execuţie din cadrul Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 Bucureşti

Dispoziţii generale
Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 Bucureşti (denumită în continuare "Direcția"), organizează în data de 03.04.2020, la sediul său din Aleea Ciceu nr. 12, sector 4 Bucureşti, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată, în condiţiile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante, regăsite mai jos:

Descarcă documentul pentru mai multe detalii