Salarizare

Nume documentDescarcă document
Lista functiilor din cadrul Directiei Piete $i Gestfonare Activitati Comerciale Sector 4, precum si a datelor si informatiilor publice care, in temeiul prevederilor art-33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se publid la sediul institutiei si pe pagina proprie de internet, la data de 31 Martie 2019 Descarcă
Lista funcțiilor din cadrul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 precum și a datelor și informațiilor publice, publicate în temeiul art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Descarcă
Lista funcțiilor din cadrul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 precum și a datelor și informațiilor publice, publicate în temeiul art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice până la data de 31 Martie 2018 Descarcă