Piața Progresul Piața Sudului Piata Apărătorii Patriei Complex Progresul

Piața Progresul

Mai mult

Piața Sudului

Mai mult

Piata Apărătorii Patriei

Mai mult

Complex Progresul

Mai mult

24.03.2020 - Anunt anulare concurs

Avand in vedere prevederile art. 51 alin. (1) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de genta pe teritoriul Romaniei, Directia Piete Si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, cu sediul in Soseaua Giurgiului, nr 109 A, Sector 4, Bucuresti, anunta amanarea pana la o data care se va comunica ulterior, concursul programat initial in data de 03.04.2020 (proba scrisa) si in data de 09.04.2020 (interviul) oentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul acesteia:

- 4 posturi de Administrator Piete din cadrul Serviciului Administrare Piete;
- 1 post Inspector de specialitate din cadrul Compartimentului Corp Control Piete;

RJlatii suplimentare la sediul : Aleea Ciceu, nr 12, sector 4, Bucuresti. Persoana de contact: Aurora COLILIE, telefon 0760.579.978, email contactdap4@gmail.com

09.03.2020 Anunț pentru ocuparea prin concurs a unor funcţii contractuale de execuţie din cadrul Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 Bucureşti

Dispoziţii generale
Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 Bucureşti (denumită în continuare "Direcția"), organizează în data de 03.04.2020, la sediul său din Aleea Ciceu nr. 12, sector 4 Bucureşti, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată, în condiţiile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante, regăsite mai jos:

Descarcă documentul pentru mai multe detalii

 

04.02.2020 Borderou

Privind rezultatele atat la proba scrisa, cat și la proba interviu, privind concursul de recrutare din data de 30.01.2020, respectiv data de 04.02.2020, pentru ocuparea functiilor contractuale de conducere și de executie vacante, de Director General Adjunct , Inspector de Specialitate- Compartiment Resurse Umane, Administrator Piata - Serviciul Administrare Piete

Descarcă borderoul

30.01.2020 Borderou

Cu rezultatele privind rezultatele la proba scrisa privind concursul de recrutare din data de 30.01.2020 pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante de Director General Adjunct, Inspector de Specialitate - Compartiment Resurse Umane, Administrator Piata - Serviciul Administrare Piete

 

Descarcă borderoul