Piața Progresul Piața Sudului Piata Apărătorii Patriei Complex Progresul

Piața Progresul

Mai mult

Piața Sudului

Mai mult

Piata Apărătorii Patriei

Mai mult

Complex Progresul

Mai mult

5.03.2018 - Anunt pentru Servicii specifice "paza si supraveghere prin patrulare " - acord cadru pentru 36 luni

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele conditii:

1.1  Servicii specifice "paza si supraveghere prin patrulare " - acord cadru pentru 36  luni - valoare estimata 2.721.600 lei. Frecventa contractelor subsecvente: de regula contract anual, cu posibilitatea prelungirii cu pana la 4 luni;
2) Achizitia se deruleaza in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1) lit. c) din Legea 98/2016 actualizata si art. 68 alin. 2) lit. b) din acelasi act normativ
In acest sens, autoritate contractanta elaboreaza o procedura/norma proprie de achizitie, care va fi transmisa tuturor operatorilor economici interesati, odata cu celelalte documente ale achizitiei (documentatie de atribuire).
3) Termen de raspuns la prezentul anunt, respectiv de transmitere a intentiei de participare la prezenta procedura: 12.03.2018 (data primirii la destinatar).
4) Date de contract ale autoritatii contractante:
- sediu: Sosea Giurgiului nr.109 A;
- e-mail: achizitiidpgacs4@gmail.com;
- fax: 0314370698;
- persoane de contact : Cejevschi Daniel.
 5) Modalitate de transmitere a intentie de participare: prin delegat (adresa scrisa), fax, e-mail.
(Va rugam sa verificati primirea comunicarii dvs.)
 6) Data estimata de semnare (incepere) a contractului/acordului cadru: 01.04.2018

19.01.2018 - Anunt inchiriere spatii comerciale din pietele aflate in administrarea directei

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare, pentru inchirierea spatiilor comerciale din pietele aflate in administrarea institutiei, incepand cu data de 13.02.2018.

Documentatia de licitatie poate fi procurata de la sediul Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 din Soseaua Giurgiului nr. 109A Sector 4, incepand din data de 22.01.2018, ora 12.00 dupa achitarea pretului aferent caietului de sarcini.

Data/termenul limita de depunere a documentelor aferente participarii la licitatie cu strigare (conform precizarilor din caietele de sarcini) este 09.02.2018, ora 14.00.

Mentionam ca termenul previzionat pentru intrarea in vigoare a contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale, obtinute prin licitatia publica cu strigare, este  de 10 zile de la data desfasurarii licitatiei respective.

Persoana de contact: Marinescu Cosmin, telefon 031.437.06.99 sau 031.425.41.41.

18.01.2018 - Anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect servicii specifice de „pompieri civili” cod CPV 75251000-0

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele conditii:
1.1 Servicii specifice „pompieri  civili” – acord cadru pentru 24 luni – valoare estimata 420.000 lei. Frecventa contractelor subsecvente: de regula contract anual, cu posibilitatea prelungirii cu pana la 4 luni;
2) Achizitia se deruleaza in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1) lit. c) din Legea 98/2016 actualizata si art. 68 alin. 2) lit. b) din acelasi act normativ
In acest sens, autoritate contractanta elaboreaza o procedura/norma proprie de achizitie, care va fi transmisa tuturor operatorilor economici interesati, odata cu celelalte documente ale achizitiei (documentatie de atribuire).
3) Termen de raspuns la prezentul anunt, respectiv de transmitere a intentiei de participare la prezenta procedura: 25.01.2018 (data primirii la destinatar).
4) Date de contract ale autoritatii contractante:
- sediu: Sosea Giurgiului nr.109 A;
- e-mail: achizitiidpgacs4@gmail.com;
- fax: 0314370698;
- persoane de contact : Marinescu Cosmin / Cejevschi Daniel.
 5) Modalitate de transmitere a intentie de participare: prin delegat (adresa scrisa), fax, e-mail.
(Va rugam sa verificati primirea comunicarii dvs.)
 6) Data estimata de semnare (incepere) a contractului/acordului cadru: 01.03.2018

7.09.2017 - Anunt inchiriere spatii comerciale din pietele aflate in administrarea directei

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare, pentru inchirierea spatiilor comerciale din pietele aflate in administrarea directei, incepand cu data de 27.09.2017. Documentatia de licitatie poate fi procurata de la sediul Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 din Soseaua Giurgiului nr. 109A Sector4, incepand din data de 13.09.2017, dupa achitarea pretului aferent caietului de sarcini.
Mentionam ca data previzionata pentru intrarea in vigoare a contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale, obtinute prin licitatia publica cu strigare, este 01.11.2017.
Persoana de contact: Marinescu Cosmin, telefon 031.437.06.99 sau 031.425.41.41.

Citește mai mult...