Piața Progresul Piața Sudului Piata Apărătorii Patriei Complex Progresul

Piața Progresul

Mai mult

Piața Sudului

Mai mult

Piata Apărătorii Patriei

Mai mult

Complex Progresul

Mai mult

27.04.2017 - Anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect servicii de „PAZA SI SUPRAVEGHERE” cod CPV 79713000-5 – „Servicii de paza” si cod CPV 79714000-2 – „Servicii de supraveghere”

Anunt de participare simplificat in conformitate cu procedura simplificată propriepentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect servicii de „PAZA SI SUPRAVEGHERE” cod CPV 79713000-5 – „Servicii de paza” si cod CPV 79714000-2 – „Servicii de supraveghere” prevazute in Anexa nr.2 din Legea 98/2016, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la   art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

DPGAC Sector 4, in calitate de autoritate contractanta, va supune atentiei achizitia serviciilor de paza si supraveghere a pietelor aflate in administrarea directa a DPGAC Sector 4.

1. Tipul de contract: contact prestari servicii de paza si monitorizare prin patrulare
2. Locul prestarii serviciilor de paza:
- Piata Agroalimentara Progresul – Sos. Giurgiului nr.109A, sector 4, Bucuresti
- Piata Agroalimentara Sudului – Str. Nitu Vasile nr.1, sector 4, Bucuresti
- Piata Agroalimentara Aparatorii Patriei – Sos. Berceni nr.183B, sector 4, Bucuresti
- Piata Covasna – Str. Covasna nr.3bis

3. Codul CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2); 79714000-2- Servicii de supraveghere(Rev.2)
4. Valoarea estimata a achizitiei : 326.820 lei fara TVA
5. Durata contractului de achizitie publica: 15.05.2017- 31.12.2017 fara posibilitate de prelungire
6. Sursa de finanţare: bugetul DPGAC Sector 4
7. Termenul limita de primire a ofertelor: 04.05.2017 ora 10.00
8. Adresa la care se transmit ofertele: sediul DPGAC Sector 4 din.Șoseaua Giurgiului, Nr.109A, Sector 4, Bucuresti
9. Limba in care trebuie redactata oferta: limba romana
10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor
11. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica: “pretul cel mai scazut”
12. Procedura aleasa: procedura simplificata proprie, anexa 2
13. Data, ora si locul deschiderii ofertei va avea loc in data de 04.05.2017, ora 12:00 la sediul DPGAC Sector 4 din Sos. Giurgiului nr.109A.
14. Documentaţia de atribuire cuprinzand fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, formularele necesare elaborarii ofertei si propunerea de contract sunt anexate prezentului anunt.
15. Autoritatea contractanta va raspunde oricarei solicitari de clarificare pe site-ul propriu la adresa: http://www.daps4.ro intr-o perioada ce nu va depasi, de regula, 2 zile calendaristice de la primirea solicitarii, dar numai in cazul solicitarilor primite in timp util, respectiv cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a raspunde solicitarilor de clarificari care nu au fost transmise in timp util.
16. Alte informatii referitoare la serviciile supuse ofertarii vor fi publicate pe site-ul propriu la adresa de internet de mai sus.
17. Autoritatea contractanta nu raspunde pentru informatiile pe care operatorii economici le dobandesc din alte surse.
18. Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va transmite in cel mult 2 zile lucratoare, tuturor ofertantilor, o comunicare in scris referitoare la rezultatul procedurii.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la Tel. 031.425.41.41, Fax. 031.437.06.98, Biroul Achizitii, Investitii, Licitatii.

Descarca documentatia de atribuire

Citește mai mult...

26.04.2017 - Anunt anulare procedura simplificata proprie privind achizitia de “Servicii de paza si supraveghere in pietele aflate in administrarea DPGAC Sector 4”

Prin prezenta Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 anunta anularea procedurii simplificate proprii privind achizitia de servicii de paza si supraveghere din anexa 2, “Servicii de paza si supraveghere in pietele aflate in administrarea DPGAC Sector4” publicat pe site-ul www.daps4.ro in data de 24.04.2017 si in SEAP conform anunt de publicitate nr.89106 din data de 24.04.2017.

S-a dispus anularea procedurii in urma solicitarilor de clarificari transmise de doi potentiali ofertanti la procedura de achizitie publica cu privire la modificarea valorii estimate. Procedura va fi reluata la o data ulterioara.

Director General,

Popescu Alexandru Leonte

Sef Birou Achiziţii, Investiţii, Licitaţii,

Alina POPA

24.04.2017 - Anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect servicii de „PAZA SI SUPRAVEGHERE” cod CPV 79713000-5 – „Servicii de paza” si cod CPV 79714000-2 – „Servicii de supraveghere”

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT in conformitate cu PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE pentru atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect servicii de „PAZA SI SUPRAVEGHERE” cod CPV 79713000-5 – „Servicii de paza” si cod CPV 79714000-2 – „Servicii de supraveghere” prevazute in Anexa nr.2 din Legea 98/2016, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

DPGAC Sector 4, in calitate de autoritate contractanta, va supune atentiei achizitia serviciilor de paza si supraveghere a pietelor aflate in administrarea directa a DPGAC Sector 4.

1. Tipul de contract: Contact prestari servicii de paza si monitorizare prin patrulare
2. Locul prestarii serviciilor de paza:
- Piata Agroalimentara Progresul – Sos. Giurgiului nr.109A, sector 4, Bucuresti
- Piata Agroalimentara Sudului – Str. Nitu Vasile nr.1, sector 4, Bucuresti
- Piata Agroalimentara Aparatorii Patriei – Sos. Berceni nr.183B, sector 4, Bucuresti
- Piata Covasna – Str. Covasna nr.3bis

3. Codul CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2); 79714000-2- Servicii de supraveghere(Rev.2)
4. Valoarea estimata a achizitiei: 354.000 lei fara TVA
5. Durata contractului de achizitie publica: 8 luni fara posibilitate de prelungire
6. Sursa de finanţare: bugetul DPGAC Sector 4
7. Termenul limita de primire a ofertelor: 02.05.2017 ora 10.00
8. Adresa la care se transmit ofertele: sediul DPGAC Sector 4 din.Șoseaua Giurgiului, Nr.109A, Sector 4, Bucuresti
9. Limba in care trebuie redactata oferta: limba romana
10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor
11. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica: “pretul cel mai scazut”
12. Procedura aleasa: procedura simplificata proprie, anexa 2
13. Data, ora si locul deschiderii ofertei va avea loc in data de 02.05.2017, ora 12:00 la sediul DPGAC Sector 4 din Sos. Giurgiului nr.109A.
14. Documentaţia de atribuire cuprinzand fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, formularele necesare elaborarii ofertei si propunerea de contract sunt anexate prezentului anunt.
15. Autoritatea contractanta va raspunde oricarei solicitari de clarificare pe site-ul propriu la adresa: http://www.daps4.ro intr-o perioada ce nu va depasi, de regula, 2 zile calendaristice de la primirea solicitarii, dar numai in cazul solicitarilor primite in timp util, respectiv cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a raspunde solicitarilor de clarificari care nu au fost transmise in timp util.
16. Alte informatii referitoare la serviciile supuse ofertarii vor fi publicate pe site-ul propriu la adresa de internet de mai sus.
17. Autoritatea contractanta nu raspunde pentru informatiile pe care operatorii economici le dobandesc din alte surse.
18. Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va transmite in cel mult 2 zile lucratoare, tuturor ofertantilor, o comunicare in scris referitoare la rezultatul procedurii.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la Tel. 031.425.41.41, Fax. 031.437.06.98, Biroul Achizitii, Investitii, Licitatii.

Descarca documentatia de atribuire

Citește mai mult...

28.03.2017 - Anunt publicitar organizare licitatie publica cu strigare pentru inchirierea a unui pachet de 8 locuri de vanzare pentru amplasarea automatelor de cafea aflate in administrarea Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea unui pachet de 8 locuri de vanzare pentru amplasare automate cafea in pietele aflate in administrarea directa, Piata Sudului (3 locuri), Piata Progresul (3 locuri), Piata Aparatorii Patriei (1 loc) si Piata Covasna (1 loc), in data de 26.04.2017

Documentatia de licitatie poate fi procurata de la sediul Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 din Soseaua Giurgiului nr. 109A, Sector 4, incepand din data 28.03.2017 dupa achitarea pretului aferent caietului de sarcini.

Persoana de contact: POPA ALINA VERONICA - Telefon: 031-437.06.99

Licitatia va avea loc in data de 26.04.2017, ora 12:00.