Piața Progresul Piața Sudului Piata Apărătorii Patriei Complex Progresul

Piața Progresul

Mai mult

Piața Sudului

Mai mult

Piata Apărătorii Patriei

Mai mult

Complex Progresul

Mai mult

19.01.2018 - Anunt inchiriere spatii comerciale din pietele aflate in administrarea directei

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare, pentru inchirierea spatiilor comerciale din pietele aflate in administrarea institutiei, incepand cu data de 13.02.2018.

Documentatia de licitatie poate fi procurata de la sediul Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 din Soseaua Giurgiului nr. 109A Sector 4, incepand din data de 22.01.2018, ora 12.00 dupa achitarea pretului aferent caietului de sarcini.

Data/termenul limita de depunere a documentelor aferente participarii la licitatie cu strigare (conform precizarilor din caietele de sarcini) este 09.02.2018, ora 14.00.

Mentionam ca termenul previzionat pentru intrarea in vigoare a contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale, obtinute prin licitatia publica cu strigare, este  de 10 zile de la data desfasurarii licitatiei respective.

Persoana de contact: Marinescu Cosmin, telefon 031.437.06.99 sau 031.425.41.41.

18.01.2018 - Anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect servicii specifice de „pompieri civili” cod CPV 75251000-0

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele conditii:
1.1 Servicii specifice „pompieri  civili” – acord cadru pentru 24 luni – valoare estimata 420.000 lei. Frecventa contractelor subsecvente: de regula contract anual, cu posibilitatea prelungirii cu pana la 4 luni;
2) Achizitia se deruleaza in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1) lit. c) din Legea 98/2016 actualizata si art. 68 alin. 2) lit. b) din acelasi act normativ
In acest sens, autoritate contractanta elaboreaza o procedura/norma proprie de achizitie, care va fi transmisa tuturor operatorilor economici interesati, odata cu celelalte documente ale achizitiei (documentatie de atribuire).
3) Termen de raspuns la prezentul anunt, respectiv de transmitere a intentiei de participare la prezenta procedura: 25.01.2018 (data primirii la destinatar).
4) Date de contract ale autoritatii contractante:
- sediu: Sosea Giurgiului nr.109 A;
- e-mail: achizitiidpgacs4@gmail.com;
- fax: 0314370698;
- persoane de contact : Marinescu Cosmin / Cejevschi Daniel.
 5) Modalitate de transmitere a intentie de participare: prin delegat (adresa scrisa), fax, e-mail.
(Va rugam sa verificati primirea comunicarii dvs.)
 6) Data estimata de semnare (incepere) a contractului/acordului cadru: 01.03.2018

7.09.2017 - Anunt inchiriere spatii comerciale din pietele aflate in administrarea directei

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare, pentru inchirierea spatiilor comerciale din pietele aflate in administrarea directei, incepand cu data de 27.09.2017. Documentatia de licitatie poate fi procurata de la sediul Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 din Soseaua Giurgiului nr. 109A Sector4, incepand din data de 13.09.2017, dupa achitarea pretului aferent caietului de sarcini.
Mentionam ca data previzionata pentru intrarea in vigoare a contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale, obtinute prin licitatia publica cu strigare, este 01.11.2017.
Persoana de contact: Marinescu Cosmin, telefon 031.437.06.99 sau 031.425.41.41.

Citește mai mult...

27.04.2017 - Anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect servicii de „PAZA SI SUPRAVEGHERE” cod CPV 79713000-5 – „Servicii de paza” si cod CPV 79714000-2 – „Servicii de supraveghere”

Anunt de participare simplificat in conformitate cu procedura simplificată propriepentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect servicii de „PAZA SI SUPRAVEGHERE” cod CPV 79713000-5 – „Servicii de paza” si cod CPV 79714000-2 – „Servicii de supraveghere” prevazute in Anexa nr.2 din Legea 98/2016, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la   art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

DPGAC Sector 4, in calitate de autoritate contractanta, va supune atentiei achizitia serviciilor de paza si supraveghere a pietelor aflate in administrarea directa a DPGAC Sector 4.

1. Tipul de contract: contact prestari servicii de paza si monitorizare prin patrulare
2. Locul prestarii serviciilor de paza:
- Piata Agroalimentara Progresul – Sos. Giurgiului nr.109A, sector 4, Bucuresti
- Piata Agroalimentara Sudului – Str. Nitu Vasile nr.1, sector 4, Bucuresti
- Piata Agroalimentara Aparatorii Patriei – Sos. Berceni nr.183B, sector 4, Bucuresti
- Piata Covasna – Str. Covasna nr.3bis

3. Codul CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2); 79714000-2- Servicii de supraveghere(Rev.2)
4. Valoarea estimata a achizitiei : 326.820 lei fara TVA
5. Durata contractului de achizitie publica: 15.05.2017- 31.12.2017 fara posibilitate de prelungire
6. Sursa de finanţare: bugetul DPGAC Sector 4
7. Termenul limita de primire a ofertelor: 04.05.2017 ora 10.00
8. Adresa la care se transmit ofertele: sediul DPGAC Sector 4 din.Șoseaua Giurgiului, Nr.109A, Sector 4, Bucuresti
9. Limba in care trebuie redactata oferta: limba romana
10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor
11. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica: “pretul cel mai scazut”
12. Procedura aleasa: procedura simplificata proprie, anexa 2
13. Data, ora si locul deschiderii ofertei va avea loc in data de 04.05.2017, ora 12:00 la sediul DPGAC Sector 4 din Sos. Giurgiului nr.109A.
14. Documentaţia de atribuire cuprinzand fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, formularele necesare elaborarii ofertei si propunerea de contract sunt anexate prezentului anunt.
15. Autoritatea contractanta va raspunde oricarei solicitari de clarificare pe site-ul propriu la adresa: http://www.daps4.ro intr-o perioada ce nu va depasi, de regula, 2 zile calendaristice de la primirea solicitarii, dar numai in cazul solicitarilor primite in timp util, respectiv cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a raspunde solicitarilor de clarificari care nu au fost transmise in timp util.
16. Alte informatii referitoare la serviciile supuse ofertarii vor fi publicate pe site-ul propriu la adresa de internet de mai sus.
17. Autoritatea contractanta nu raspunde pentru informatiile pe care operatorii economici le dobandesc din alte surse.
18. Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va transmite in cel mult 2 zile lucratoare, tuturor ofertantilor, o comunicare in scris referitoare la rezultatul procedurii.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la Tel. 031.425.41.41, Fax. 031.437.06.98, Biroul Achizitii, Investitii, Licitatii.

Descarca documentatia de atribuire

Citește mai mult...